Tumpek Kandang

Berbuatlah agar semua orang, binatang-binatang dan semua makhluk hidup berbahagia Yajurveda XVI.48 Di dalam agama Hindu dikenal adanya berbagai usaha atau media untuk mendekatkan diri kepada Tuhan Yang Maha Esa. Salah satu dari usaha atau media itu adalah melalui pelaksanaan hari-hari raya keagamaan. Di antara…