Hindu Bukan Monotheisme?

Oleh: Mangku Suro Kalau Hindu bukan monotheisme, apakah tidak bertentangan dengan sila pertama dari Pancasila (Ketuhanan Yang Maha Esa) yang menjadi dasar …